Turniej

Informacje dotyczące VIII Międzynarodowego Turnieju im. Ireny Warakomskiej
Suwałki, 18 lipca - 25 lipca 2024

Uwaga! Termin zgłoszeń do 5 lipca 2024!

Tournament

Information about 8th International Irena Warakomska Memorial
Suwałki, 18 July - 25 July 2024

Attention! Application deadline until July 5!

Imprezy Towarzyszące

Side Events

08/08/2019 Symultana z arcymistrzem

08/08/2019 Simultaneous exhibition with GM

Plac Marii Konopnickiej, Suwałki

Plac Marii Konopnickiej, Suwałki

Plac Marii Konopnickiej, Suwałki

Plac Marii Konopnickiej, Suwałki

Sponsorzy

Sponsors

Partnerzy

Partners

Irena Warakomska

Irena Warakomska (1950 – 2016) – prezes klubu szachowego Hańcza Suwałki w latach 2002-2012. Mama piątki dzieci w tym dwójki szachistów: WIM Anny Warakomskiej i GM Tomasza Warakomskiego. Współzałożycielka Banku Spółdzielczego w Suwałkach, pracownik oraz członek zarządu przez 47 lat.

Irena Warakomska (1950 – 2016) was the chairwoman of the Hańcza Suwałki chess club from 2002 to 2012. She was the mother of five children, including two chess players: WIM Anna Warakomska and GM Tomasz Warakomski. She was also a co-founder of the cooperative bank in Suwałki for which she was working for 47 years.

Podczas dziesięciu lat pełnienia funkcji prezesa przez Irenę Warakomską, juniorzy klubu Javena Hańcza Suwałki zdobyli ponad 100 medali w rozgrywkach szczebla Mistrzostw Polski. Multimedalistami byli: Anna Warakomska (25 medali), Katarzyna Murawko (21), Magdalena Kozak (17), Tomasz Warakomski (17), Dominika Ostrowska (10). Drużyna juniorska została dwukrotnie Drużynowym Mistrzem Polski Juniorów (2005,2007) oraz zdobyła brązowy medal w 2006 r.

During Irena’s presidency of the Suwałki chess club young chess players won over 100 medals in both individual and team Polish Championships. Among the most successful players included: Anna Warakomska (25 medals), Katarzyna Murawko (21), Magdalena Kozak (17), Tomasz Warakomski (17), Dominika Ostrowska (10). The junior team was Polish team champions twice (2005, 2007). They won the bronze medal in 2006.

Działalność Ireny Warakomskiej rozwinęła życie szachowe klubu, czyniąc szachy wiodącym sportem w Suwałkach. Wraz z osiągnięciami zaczęli pojawiać się sponsorzy, a szachy coraz częściej gościły na łamach lokalnej prasy i telewizji. Mimo codziennej pracy w banku i zmagania się z chorobą, szachowe wyjazdy swoich dzieci zawsze były jej priorytetem. I tu „swoje dzieci” oznacza klubowe – bo podczas turniejów każdym opiekowała się jednakowo. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wychowała Anię i Tomka na utytułowanych zawodników, a Suwałki zaistniały jako silny ośrodek na szachowej mapie Polski.

Her activity as a chairwoman developed the culture of chess in Suwałki and made chess the leading sport in our city. Many successes attracted sponsors, media and many more kids were interested in playing chess. Despite working in a bank and the struggle with her illness, Irena’s attendance to chess tournaments with kids was always her top priority. Thanks to her full commitment Anna and Tomasz are titled players today and Suwałki became the epicenter of the sport of chess in Poland.

Galeria

Pełna dokumentacja fotograficzna dostępna jest na profilu facebookowym Stowarzyszenia im. Ireny Warakomskiej.

Photo gallery

Complete photo gallery is available on Facebook profile of Irena Warakomska Association.

GM Mateusz Bartel

Open A

IM Arkadiusz Leniart

Open A

K+ Łukasz Nowak

Open A

K Jagoda Gołek

Open B

IV Toczko Fryderyk

Open D

K Marcin Smołka

Open A

Sumiya Chinguun

Open A

IM Daniel Sadzikowski

Open A

Luis i Basia

WGM Marta Bartel

Open A

Władze Stowarzyszenia

Poniżej przedstawiamy Zarząd Stowarzyszenia Imienia Ireny Warakomskiej.

Association authorities

We would like to present our board members.

Anna Warakomska

Dyrektor Turnieju

Director of the tournament

Tomasz Warakomski

Arcymistrz

Grandmaster

Monika Krupa

Prezes Stowarzyszenia

President of the assocation

Artur Warakomski

Wiceprezes Stowarzyszenia

Deputy president of the association

4

Grup turniejowych

Tournament groups

PLN

100000

Pula nagród

Prize fund

-5

Dni do startu

Days to start

234

Liczba zgłoszonych

Registered players

Dokumenty

Documents

W poniższych plikach do pobrania aktualne dokumenty prawne Stowarzyszenia Imienia Ireny Warakomskiej.

In the files below you can find legal documents of Irena Warakomska Association.

STATUT STOWARZYSZENIA

CHARTER

Ostatnia aktualizacja 21.02.2017

Last update 21.02.2017

Pobierz Download

UCHWAŁY ZARZĄDU

BOARD RESOLUTIONS

Pobierz Download

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

MEMBERSHIP DECLARATON

Pobierz Download

Wspieramy Projekty

We support the following projects

Kontakt

Contact

Jeśli chcesz skontaktować się z przedstawicielami Stowarzyszenia napisz wiadomość lub zadzwoń pod wskazany niżej numer.

If you want to contact the members of Irena Warakomska Association send a message or call the number below.

Oficjalna siedziba oraz dane teleadresowe
Stowarzyszenia Imienia Ireny Warakomskiej:

The association’s residence and telephone number: